Stěhování firem a skladů


 Pro firmy a organizace zajistíme stěhování kanceláří, dílen, výrobních, provozních a obchodních prostor, ubytovacích zařízení, skladů. Stěhovací kapacita není ničím omezena.

  1. Provedeme bezplatnou prohlídku stěhovaných prostor naším pracovníkem.
  2. Vypracujeme seznam věcí určených ke stěhování.
  3. Po provedení prohlídky a vypracování seznamu věcí určených ke stěhování vyhotovíme cenovou nabídku.
  4. Po jejím odsouhlasení sepíšeme řádnou smlouvu o dílo s uvedením závazného termínu stěhování.
  5. V případě zájmu dopravíme s předstihem obalový materiál.
  6. V den stěhování přistavíme stěhovací vozidla, připravené věci naložíme (kancelářskou a výpočetní techniku samozřejmě zvlášť) a převezeme.
  7. Po příjezdu na místo určení nastěhujeme přepravované věci na místa určená zákazníkem.

Ceny stanovujeme individuálně na základě bezplatné prohlídky